Profesor Honoris Causa

Nadanie tytułu Profesora Honorowego Ryszardowi Tytko

Dr Ryszard Tytko od 23 lat jest nauczycielem w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.
21 września 2010 r podczas uroczystego posiedzenia Senatu Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej dr inż. Ryszardowi Tytko nadano tytuł profesora honorowego.

Polskiego nauczyciela i uczonego uhonorowano za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dotyczących praktycznego wykorzystania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Laudację dla profesora wygłosiła prof. dr hab. Antonina Kalinichenko Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych.
Pani profesor przypomniała zasługi w pracy naukowej i dydaktyczno–wychowawczej prof. Ryszarda Tytko.

Wskazała również na ważną rolę jaką odgrywa Dostojny Gość we współpracy naukowo–dydaktycznej między Polską i Ukrainą.
W imieniu władz uczelni gratulacje profesorowi Ryszardowi Tytko złożył Rektor PPAR prof. Wiktor Pysarenko.
Prof. Ryszard Tytko podziękował za wyróżnienie oraz przypomniał najważniejsze dla niego osoby, które miały wpływ na jego rozwój naukowy i współpracę polsko – ukraińską.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości profesor Ryszard Tytko przyjmował gratulacje od licznie przybyłych na nią gości, również przedstawicieli Polonii.