Polski Program Badawczy

Czym jest Polski Program Badawczy?

Polski Program Badawczy ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz instalacji proekologicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Inicjatorzy PPB dostrzegając niewykorzystany potencjał badawczy komercyjnych instalacji z zakresu energetyki odnawialnej, prowadzą działalność zmierzającą do umożliwienia jednostkom edukacyjnym, prowadzenie badań nad efektywnością tychże instalacji, tym samym łącząc świat nauki ze światem biznesu.

Weryfikacja uzysków energetycznych instalacji OZE znajdujących się w różnych rejonach Polski, a w konsekwencji analiza ich wpływu na środowisko naturalne, jest bezcennym źródłem rzetelnej wiedzy na temat skuteczności inwestycji ekologicznych oraz ich opłacalności.

Pozyskane dane umożliwią wdrażanie innowacyjnych technologii i usług w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także będą pomocne dla ustawodawców przy pracach nad ulepszeniem prawodawstwa dotyczącego energetyki odnawialnej.

Rozwój rynku OZE w Polsce, doprowadził do powstania wielu firm cechujących się wątpliwymi kompetencjami oraz produkujących urządzenia niskiej jakości. Brak dbałości o fachowy dobór i wykonawstwo z ich strony, a w konsekwencji niepoprawne działanie instalacji, rodzi w oczach przedsiębiorców zafałszowany obraz opłacalności tego rodzaju inwestycji. Stąd też jednym z celów Programu Badawczego jest weryfikacja jakości urządzeń oraz fachowości wykonawców tego rodzaju inwestycji, a także podnoszenie ich kwalifikacji w tym zakresie.

Działalność ta ma na celu doprowadzić do zmiany postrzegania inwestycji proekologicznych w taki sposób, aby inwestorzy dostrzegli ich potencjał jako dobrych, stabilnych i bezpiecznych inwestycji.

Patronem Polskiego Programu Badawczego jest prof. dr inż. Ryszard Tytko, będący największym w Polsce autorytetem z dziedziny odnawialnych źródeł energii.