Encyklopedia Osobistości RP

Przedmowa

BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
W 1849 roku w Wielkiej Brytanii została opublikowana przez szkockiego wydawcę Adama Blacka pierwsza encyklopedia biograficzna. Dzisiaj powracamy do tej ponad 160-letniej historii i publikujemy w naszym leksykonie biografie wyjątkowych Osobistości.
W wydawanym przez BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD kompendium biograficznym pod nazwą Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej znajdziecie Państwo ludzi, którzy z uwagi na swoje dotychczasowe dokonania są postrzegani jako wybitne Osobistości.
Celem Encyklopedii Britishpedia jest pokazanie społeczeństwu – szczególnie młodzieży, że działania człowieka są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane. Tym samym leksykon zarówno służy kształtowaniu młodego pokolenia, jak również wspiera i promuje osiągnięcia naszego społeczeństwa.
W toku prac nad drugim wydaniem Britishpedia Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej cała redakcja i wszyscy jej współpracownicy wykonali szczególną i odpowiedzialną misję. Podziękowania kierujemy w stronę wszystkich osób współtworzących to dzieło – mamy tu na myśli związki, urzędy, instytucje, redakcje, zrzeszenia, wszystkich przyjaciół i mecenasów naszej publikacji, a także naszego portalu społecznościowego. Przede wszystkim chcielibyśmy jednak podziękować wszystkim Osobom, które zgodziły się opublikować swoje biografie w naszym leksykonie, a tym samym umożliwiły Drogim Czytelnikom wgląd w swoje autentyczne życiorysy.
W roku 2017 nazwa wydawnictwa „Oxford Encyclopedia Ltd” została zmieniona na BPH –
BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD.
BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD
Londyn, listopad 2017

Biografia Ryszarda Tytko

dr inż. O: profesor honoris causa, nauczyciel, wykładowca, propagator innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i oszczędzania energii; B: Kamyszów, 26.09.1950 r.

P:Kazimierz – był żołnierzem Września l939 roku, członkiem AK; Zofia (z d. Cichy) – w czasie okupacji niemieckiej, ryzykując życiem, przechowywała rodzinę żydowską w piwnicy;

MS: Barbara (z d. Ptak) – absolwentka UP Kraków, mgr pedagogiki specjalnej i studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w UE Kraków, nauczyciel ZSE nr l Kraków;

Ch:Przemysław 1977 – absolwent UJ Kraków. mgr prawa, adwokat, makler najmłodszy doradca inwestycyjny;
Marta i Milena 1986 – również absolwentki UJ Kraków, magistrowie prawa, adwokatki; wnuczka Zofia;
GrA: wuj Tadeusz Cichy – był żołnierzem AK, w 1944 roku walczył w Skalbmierzu w obronie Republiki Pińczowskiej;

E: 1969 – Technikum Energetyczne Kraków; 1974 – mgr elektrotechniki w WSP (obecnie UP) Kraków; 1979 – inż. elektryk w AGH Kraków; 2012 dr n. ekologicznych w Uniwersytecie Kijowskim na podstawie pracy ,,Optymalizacja wykorzystania urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i przemyśle rolno – spożywczym”: 20l0 – tytuł profesora honoris causa nadany przez Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej; studia podyplomowe z zarządzania oświatą w AP Kraków;

Ca: l975 – 1979 asystent, inżynier elektryk w AGH Kraków, Instytut Nowych Konwersji Energii; od 1989 nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych nr1 w Krakowie ze specjalizacji budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii; równoległe zajęcia ze studentami AGH i UP Kraków, seminaria z zakresu OŹE (młodzież szkolna, studenci, przedstawiciele samorządów) oraz zajęcia w różnych miejscach kraju w ramach programów unijnych; referencje uzyskane w czasie praktyk w Stanach Zjednoczonych i Niemczech;

WaCW: 17 książek, w tym “Biogazownie rolnicze w Twojej gminie” (Warszawa 2014); 120 artykułów naukowych dot. Odnawialnych źródeł energii w kraju i zagranicą w Niemczech, Czechach, na Ukrainie i w Słowacji, oraz popularno-naukowych dot. popularyzacji kształcenia o specjalizacji budowa i eksploatacja urządzeń OŹE; wyemitowano również 8 audycji w TVP1 i TVP3 dot. tej tematyki;

Aw: 3 nagrody dyrektora ZSE 2002, 2008, 2012; Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa 2010;
Nagroda Małopolskiego KOiW 2011 – wszystkie za wybitne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne; Me: członek NSZZ “Solidarność”;

Ach: pomysłodawca współautor programów nauczania dla szkoły policealnej w zawodzie technik elektryk o specjalizacji budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących OŹE (311[08]SP/MEN/2001.06.21) zatwierdzonych przez MEN oraz podobnego programu nauczania dla czteroletniego na podbudowie gimnazjum programu do kształcenia kursowego; autorskie podręczniki szkolne w celu pełnej realizacji autorskich programów nauczania: “Odnawialne Źródła Energii” (5 wydań, ostatnie 2012), “Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” (9 wydań, ostatnie uzupełnione 2017), “Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne” (4 wydania, ostatnie 2016), “Racjonalna gospodarka energią” (2 wydania, drugie uzupełnione 2014), “Metodyka kształcenia kursowego” (Kraków 2013), “Testy osiągnięć szkolnych dla zawodu technik elektryk” oraz materiały szkoleniowe “Instalacje solarne” i podręcznik “Odnawialne źródła energii” (Warszawa – Kraków – Połtawa, Wyd. OWG Warszawa 2010 – język ukraiński); pomysłodawca i realizator laboratoriów naukowo-szkoleniowych i montażowych, wyposażonych w najnowsze urządzenia wykorzystujące OŹE w ZSE nr 1 Kraków, uznawane przez ekspertów za wzorowe oraz konsultant w tym zakresie w innych szkołach i centrach kształcenia; udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych z wykładami głównie z energetyki zasilanej OŹE;

Współpraca z grupą posłów z Komisji Energetyki Sejmu RP oraz z posłami i senatorami, przedstawicielami samorządów z zakresu energetyki odnawialnej;

LS: ukraiński, angielski; H: piłka nożna, turystka, nowości dot. OŹE;

PMM: pobyt z wykładami w USA I Szwecji; otrzymanie tytułu prof. h.c.;

OA: prezes Eco Investment Sp. z o.o. Kraków; RoS: przekształcenie pracy w pasję; ciągłe dokształcanie się;

Web: www.rtytko.pl

Skontaktuj się

Skontaktuj się z profesorem Ryszardem Tytko za pomocą formularza po prawej stronie.