Biografia

Życiorys

prof. Ryszarda Tytko

Prof. dr inż. Ryszard Tytko będący patronem Polskiego Programu Badawczego, od początku swojej kariery zawodowej jest propagatorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu pozyskiwania i oszczędności energii. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz ogromnej wiedzy, którą stale poszerza, Pan profesor jest jednym z najznakomitszych specjalistów w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii oraz autorytetem dla wszystkich sympatyków tej problematyki.

Profesor Ryszard Tytko urodził się 26.09.1950 roku w miejscowości Kamyszów. Jego ojciec, Kazimierz – był żołnierzem Września 1939 roku, członkiem AK, zaś jego matka, Zofia (z d. Cichy) – w czasie okupacji niemieckiej, ryzykując życiem, przechowywała rodzinę żydowską w Brodle; Na uwagę zasługuje także wuj profesora, Tadeusz Cichy, który jako żołnierzem AK, w 1944 roku walczył w Skalmierzu w obronie Republiki Pińczowskiej.Żona Pana profesora, Pani Barbara (z d. Ptak) jest absolwentką UP Kraków z tyt. mgra pedagogiki specjalnej i studiów podyplomowych z przedsiębiorczości w UE Kraków, pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.

Profesor Ryszard Tytko w 1969 roku ukończył Technikum Energetyczne Kraków, a następnie w 1974 roku zdobył tytuł mgra elektrotechniki w WSP (obecnie UP) Kraków. W 1979 roku poszerzył swój dorobek naukowy o tytuł: inż. elektryk w AGH Kraków;

W 2012 roku na podstawie pracy „Optymalizacja wykorzystania urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym” uzyskał na Uniwersytecie Kijowskim, tytuł doktora n. ekologicznych; Dwa lata wcześniej, w 2010 roku Senat Połtawskiej Państwowej Akademii Rolniczej, nadał mu tytuł profesora honoris causa. Dorobek naukowy Pana profesora Tytki uzupełniają dodatkowo studia podyplomowe z zarządzania oświatą w AP Kraków.

Swoją karierę zawodową, profesor R. Tytko rozpoczął w roku 1975 w Krakowie, gdzie do 1979 piastował funkcję inżyniera elektryka w Akademii Górniczo Hutniczej w Instytucie Nowych Konwersji Energii. W roku 1989 rozpoczął pracę na stanowisku   nauczyciela w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, specjalizacja: budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Równolegle prowadzi zajęcia ze studentami AGH i UP Kraków – seminaria z zakresu OŹE dla młodzieży, studentów oraz przedstawicieli samorządów – a także zajęcia w różnych miejscach kraju w ramach programów unijnychCyklicznie prowadzi wykłady na różnego rodzaju konferencjach krajowych oraz zagranicznych w takich krajach jak USA i Szwecja. Profesor Tytko uzyskał znakomite referencje za odbyte praktyki w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech;

Powołanie do dzielenia się swoją wiedzą z innymi, profesor Tytko czynnie realizuje także poprzez działalność publikacyjną. Profesor Tytko napisał już 17 książek, ponad 120 artykułów naukowych dot. odnawialnych źródeł energii w kraju i za granicą – w takich krajach jak Niemcy, Czechy, Ukraina i Słowacja, oraz popularnonaukowych dot. popularyzacji kształcenia o specjalizacji: budowa i eksploatacja urządzeń OŹE. Wyemitowano również wiele audycji w TVP1 i TVP3 dot. Tematyki OZE.

Profesor Ryszard Tytko był wielokrotnie nagradzany za swoje WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWO-DYDAKTYCZNE:

 • Nagroda Dyrektora ZSE w latach 2002, 2008 oraz 2012.
 • Nagrodą Prezydenta Miasta Krakowa w 2010 roku;
 • Nagrodą Małopolskiego KOiW w 2011 roku;

Profesor jest pomysłodawcą i współautorem programów nauczania dla szkoły policealnej w zawodzie technik elektryk o specjalizacji budowa i eksploatacja urządzeń wykorzystujących OŹE (311[08]SP/MEN/2001.06.12) zatwierdzonych przez MEN oraz podobnego programu nauczania dla czteroletniego technikum elektrycznego na podbudowie gimnazjum i programu do kształcenia kursowego.

Wydał autorskie podręczniki szkolne w celu pełnej realizacji autorskich programów nauczania:

 • „Odnawialne Źródła Energii” (5 wydań, ostatnie 2012);
 • „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” (9 wydań, ostatnie uzupełnione 2017);
 • „Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne” (4 wydania, ostatnie 2016);
 • „Racjonalna gospodarka energią” (2 wydania, drugie uzupełnione 2014);
 • „Metodyka kształcenia kursowego” (Kraków 2013);
 • „Testy osiągnięć szkolnych dla zawodu technik elektryk”;
 • Podręcznik: „Odnawialne źródła energii” (Warszawa-Kraków-Połtawa, Wyd. OWG Warszawa 2010);
 • Materiały szkoleniowe: „Instalacje solarne”.

Profesor jest także pomysłodawcą i realizatorem laboratoriów naukowo-szkoleniowych i montażowych, wyposażonych w najnowsze urządzenia wykorzystujące OŹE w ZSE nr 1 Kraków, uznawane przez ekspertów za wzorowe. Jest także konsultantem w tym zakresie w innych szkołach i centrach kształcenia.

Współpracuje z grupą posłów z Komisji Energetyki Sejmu RP oraz z posłami i senatorami, a także przedstawicielami samorządów w zakresie energetyki odnawialnej.

Prywatnie, Pan Profesor interesuje się piłką nożną, turystyką, a także pilnie śledzi nowości dotyczące OŹE. Ciągłe dokształcanie się pozwala mu na przekształcenie pracy w prawdziwą pasję oraz przekazywanie tej wiedzy innym zainteresowanym.