prof. Ryszard Tytko

Ekspert w dziedzinie Odnawialnych źródeł energii

Biografia

Prof. dr inż. Ryszard Tytko od początku swojej kariery zawodowej jest propagatorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu pozyskiwania i oszczędności energii. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz ogromnej wiedzy, którą stale poszerza, Pan profesor jest jednym z najznakomitszych specjalistów w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii oraz autorytetem dla wszystkich sympatyków tej problematyki.

Książki

Fotowoltaika
Wydanie IV

Cena: 70 zł netto

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej

Cena: 70 zł netto

Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii

Cena: 70 zł netto

Główna działalność

prof. Ryszarda Tytko

Polski Program Badawczy

Inicjator oraz patron naukowy PPB

Polski Program Badawczy ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz instalacji proekologicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Patronem Polskiego Programu Badawczego jest prof. dr inż. Ryszard Tytko, będący największym w Polsce autorytetem z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

Encyklopedia Osobistości RP

Profesor Ryszard Tytko Wśród najznamienitszych osobistości rzeczpospolitej polskiej

W kompendium biograficznym pod nazwą Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej znaleźć można ludzi, którzy z uwagi na swoje dotychczasowe dokonania są postrzegani jako wybitne Osobistości.
W wydaniu z 2017 roku w zbiorze encyklopedii znalazł się również
prof. Ryszard Tytko.

Profesor Honoris Causa

Docenienie dokonań na polu edukacyjnym i naukowym

Polskiego nauczyciela i uczonego uhonorowano za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dotyczących praktycznego wykorzystania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kariera naukowa

W trakcie 40 lat pracy naukowej prof. Ryszard Tytko zasłużył się wieloma dokonaniami na gruncie edukacyjnym oraz naukowym. Jako ekspert jest doceniany nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju.

Wydanych książek

Artykułów naukowych

Tytuł honoris causa

Szkoleń

{

Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii, to inwestycja w samowystarczalność.
A samowystarczalność energetyczna Kowalskiego, to samowystarczalność energetyczna Polski.

– Prof. Ryszard Tytko

Materiały Wideo

Solary rozwiązaniem problemu drogiej energii

Ekologiczna rewolucja – zielona energia

Tworzenie laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

Najbliższe konferencje

20-22 czerwca 2018

Konferencja OZE - Krynica

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką gamę teoretycznych i praktycznych aspektów nowoczesnych technologii OZE.

19-21 września 2018

Energetyka i Paliwa - Kraków

Sesje plenarne poświęcone zostaną głównym problemom funkcjonowania paliw i energetyki w gospodarce i społeczeństwie.

Skontaktuj się

Skontaktuj się z profesorem Ryszardem Tytko za pomocą formularza po prawej stronie.